Ślubowanie Uczniów klas pierwszych

26 i 27.10.2023 r. na sali konferencyjnej odbyło się Uroczyste Ślubowanie Uczniów klas pierwszych. 
Ślubowanie klas pierwszych to niezwykła uroczystość szkolna. Pierwszoklasiści oczekują na nią od września. Było to ogromne przeżycie nie tylko dla dzieci, wychowawczyń, a także dla rodziców, którzy licznie uczestniczyli w tym wielkim wydarzeniu. Pani Dyrektor Ewa Maria Chociej powitała uczniów i rodziców, a także rozmawiała z uczniami o patronce szkoły. Następnie odbyło się Uroczyste Ślubowanie, a po nim  Pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 50  przez p. dyr. Ewę Marię Chociej. Pierwszoklasiści  otrzymali pamiątkowe dyplomy od w-ce dyr. Malgorzaty Szpakowskiej i w- ce dyr. Wojciecha Zimnocha. Na zakończenie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia. Po Uroczystości uczniowie z wychowawczyniami i rodzicami udali się do sal na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
 W klasach uczniowie otrzymali upominki i podzielili się swoimi wrażeniami z tak ważnej uroczystości.