Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 została Zofia Żabicka z klasy 7c. Była to jedyna kandydatka na to stanowisko.
Podczas pierwszego zebrania Rady Samorządów Klasowych wybrano pozostałych członków Zarządu SU:
Zastępca: Damian Ostapowicz z klasy 8c
Sekretarz: Amelia Tarasiuk z klasy 6e
Skarbnik: Daniel Klim z klasy 8b.
 
Dotychczasowe opiekunki SU – Emilia Renata Fadejew oraz Małgorzata Ostrowska – zostały przez uczniów wybrane na kolejną kadencję.