Udostępnianie prac z Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Prace uczniów, którzy brali udział w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego będą udostępniane:
20 października (piątek) g. 12.55- 13.40 w sali 322
23 października (poniedziałek) g. 9.00-9.50, w sali 322