VIII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”

Zapraszamy uczniów klas IV -VIII do udziału w VIII Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”.  

Etap szkolny odbędzie się 8 grudnia 2023 r.  

Osoby chętne zgłaszają się do nauczycieli religii, do 30 listopada 2023 r.  

Zakres tematyczny VIII edycji Konkursu obejmuje: Pierwszy i Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan oraz Pierwszy i Drugi List świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza (dla uczniów klas IV-VI bez przypisów, dla uczniów klas VII-VIII z przypisami). Uczestnicy, oprócz testu wiedzy, rozwiązują zadania aktywizujące (np. krzyżówkę, test luk, skojarzenia, alternatywne tytuły, gry biblijne itp.). Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Biblia Tysiąclecia, Wydanie 5, Wydawnictwo Pallottinum).  

Zespół katechetów 

#konkursbiblijny #katechezaarchibial #aSłowostałosięCiałem