Godziny pracy sekretariatu w dniach: 13,24-27.10.2023r.