Konkurs na zaprojektowanie logo projektu: „Positive Discipline in European Schools”.

Regulamin konkurs dla uczniów naszej Szkoły:

  1. Zaprojektuj logo projektu Erasmus + pt.: „Positive Discipline in European Schools”.
  2. Logo musi być wykonane w wersji czarnej i kolorowej w formacie (pdf, jpeg lub tiff). Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.
  3. Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu oraz będzie umieszczane na materiałach promocyjnych i informacyjnych.
  4. Projekt logo należy wysłać na adres: agnieszka.kazberuk@sp50.bialystok.pl do 13 października 2023 r.
  5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi oryginalność swojego pomysłu przesyłając informację w wiadomości: Potwierdzam oryginalność mojego pomysłu.
  6. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
  7. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.