UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Prosimy o niezostawianie przypiętych do balustrady rowerów na podjeździe dla wózków przy głównym wejściu do szkoły!

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami nie mają możliwości w takiej sytuacji skorzystania z podjazdu.