Ogłoszenie dotyczące obiadów na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice!I

informujemy, iż do 16 czerwca 2023 r. należało dostarczyć do sekretariatu szkoły uzupełnione oświadczenie dotyczącego korzystania przez Państwa dziecko ze stołówki szkolnej w nowym roku szkolnym 2023/2024. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze  tego  nie zrobił to prosimy o doniesienie dokumentu w terminie do 28 sierpnia 2023 r. Druk oświadczenia do pobrania  znajduję się na stronie szkoły zakładka rodzice   obiady.  Informujemy, iż stołówka szkolna rozpocznie wydawanie obiadów uczniom od dnia 5 września 2023 r.  Podstawą otrzymania posiłku jest posiadanie przez dziecko karty obiadowej stoperek. Koszt dzienny obiadów wynosi:

– Klasy I-VIII – 6,00 zł;

– Odział Przedszkolny – 8,00 zł

– Nauczyciel  – 10,50 zł

 

Opłat należy dokonać na konto bankowe szkoły 71 1240 5211 1111 0010 3557 0443  do dnia 14 września 2023 r. Miesięczne kwoty do zapłaty za obiady będą wysyłane z systemu STOPEREK na adres e-mail rodzica  pierwszego dnia każdego miesiąca. Przypominamy, że każdą nieobecność dziecka rodzic zgłasza sam przez system obiadowy.