Termin wydania zdającym zaświadczeń – 6 lipca 2023r. od godz. 13:00