Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

                                                                                 „ Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wszystko się zaczyna”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ks. Jan Twardowski

23 czerwca 2023 roku o godz.9.00 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz proboszcz Mirosław Niebrzydowski, ksiądz wikariusz Piotr Charytoniuk oraz rodzice, nauczyciele oraz uczniowie, którzy przybyli na tę uroczystość.

Na początku nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klas szóstych, ponieważ uczniowie wchodzący w skład obecnego pocztu kończą naukę w naszej szkole.

Docenieni zostali również laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, którzy otrzymali listy gratulacyjne i karty podarunkowe. Finaliści tychże konkursów dostali od Pani Dyrektor listy gratulacyjne. Dzięki nim nasza szkoła uplasowała się na II miejscu w województwie z uwagi na liczbę zdobytych tytułów.

Jakub Łapiński oraz Paweł Nikitorowicz – za zaangażowanie społeczne w życie szkoły, zaś Waleria Marko- za wielokrotne reprezentowanie szkoły w różnorodnych przedsięwzięciach sportowych, artystycznych i naukowych otrzymali z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne oraz karty upominkowe.

Pani Dyrektor doceniła także niezapomniane osiągnięcia klasy sportowej 8 g. Na ręce trenera pana Kamila Ustyniuka złożyła list gratulacyjny.

Następnie zostały wręczone listy gratulacyjne rodzicom uczniów klas ósmych. Wyróżniono aż 80 rodziców.

Najlepszym absolwentem w roku szkolnym 2022/2023 została uczennica klasy 8 c- Karolina Michalak. Odebrała z rak Pani Dyrektor list gratulacyjny oraz kartę upominkową.

Pani Alicja Drewicka otrzymała zaszczytny tytuł Primus Magister Inter Artifices- Pierwszy Nauczyciel Wśród Artystów. Pani Dyrektor przekazała pani Alicji wspaniałą statuetkę, doceniając tym samym ogromne zaangażowanie nauczycielki w życie szkoły.

Następnie wszyscy ósmoklasiści, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali średnią z obowiązkowych przedmiotów nauczania co najmniej 4,75, dostali z rąk pani Dyrektor nagrody książkowe.

Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Natalia Maciejczuk wygłosiła krótkie przemówienie, w którym pożegnała odchodzących uczniów klas ósmych, zaś Aleksandra Madejska- wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała w imieniu swoich rówieśników nauczycielom oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

Uroczystość zakończyła Daria Masłowska, która przepięknie zaśpiewała utwór zespołu Manchester pt. „Ostatni raz z moja klasą”.

Pani Dyrektor doceniła także wychowawczynie klas ósmych, które otrzymały gromkie brawa od swoich wychowanków.

Zakończenie roku szkolnego prowadziły- Karolina Żółtko, ucz. kl.8 d oraz Gabriela Kiersnowska, ucz. kl. 8 e.

                                                                                                                                                                                                                                                          Organizatorzy