„Mam talent”

31.05.2023r. w świetlicy odbył się coroczny przegląd „Mam talent”. Uczniowie klas II i III, po eliminacjach wstępnych w swoich klasach, zaprezentowali na forum talenty, umiejętności i sprawności. Były między innymi: taniec, śpiew, gra na instrumencie, pokaz sportowy, układanie kostki Rubika na czas, pokaz szermierki. Widzowie nagrodzili występujących gromkimi brawami. Na zakończenie każdy
z uczestników przeglądu otrzymał dyplom i nagrodę. Cieszymy się, że mamy takich uzdolnionych uczniów !

Izabela Kozikowska