Spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszkami Straży Granicznej

W ramach spotkania edukacyjnego 22 maja 2023r. gościliśmy w naszej świetlicy funkcjonariuszki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Wychowankowie dowiedzieli się, na czym polega praca pograniczników, jakie szkoły trzeba skończyć, żeby móc pełnić służbę na granicy, jakimi środkami transportu i innymi „pomocnikami” dysponują strażnicy. Dzieci zadawały wiele pytań; same również chętnie dzieliły się wiedzą wyniesioną z podróży wakacyjnych lub filmów. Oglądając ciekawą prezentację multimedialną uczniowie mogli zobaczyć obiekty i sprzęt służbowy używany w bezpośredniej ochronie państwa, między innymi samochody terenowe. Poznali także zasady
i sposoby oznakowania granicy państwowej oraz jej funkcjonowanie. Goście spotkania podkreślali, że wszyscy możemy czuć się bezpiecznie dzięki pracy Straży Granicznej.
To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie edukacyjne:)

Opracowała: Małgorzata Jabłońska