Projekt „Postaw na Słońce”

Uczniowie klasy 8G: Jakub Łapiński, Igor Minuk, Michał Bonifaciuk, Jakub Towścik, Piotr Dudziński, Piotr Olech oraz dwóch uczniów z klasy 8F: Joachim Załęski i Piotr Klepackiuczestniczą w konkursie badawczym „Postaw na Słońce”, który ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Poznaliśmy zasadę działania fotowoltaiki, czyli technologię przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Bardzo zależy nam na możliwie najszerszym rozpowszechnieniu idei stosowania własnych mikroelektrowni słonecznych. Pozyskiwanie energii w tradycyjny sposób, czyli przez spalanie węgla, niesie ze sobą niezwykle szkodliwe skutki dla środowiska ze zmianami klimatycznymi
i smogiem na czele. Wierzymy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce,
w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska. Dlatego w dniu 1 czerwca braliśmy udział w festynie, żeby upowszechnić ideę stosowania fotowoltaiki. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i przepiękne prace plastyczne.