Podsumowanie konkursu „Akcja reaktywacja – czyli żywy obraz”