Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Informujmy, iż rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024, rozpocznie się 26 maja 2023 r. i będzie trwała do 02 czerwca 2023 rdo godz. 15.00.  

Zasady rekrutacji, terminy oraz wszelkie inne informacje na ten temat dostępne  są na stronie internetowej: 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Wnioski rekrutacyjne oraz załączniki do pobrania na stronie internetowej: