Szkolny konkurs plastyczny „Elektrośmieci te duże i małe do recyklingu doskonałe – czyli jak postępować z elektrośmieciami

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I- VIII do udziału w konkursie plastycznym.

Przygotujcie pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A3. Przedstawcie, jak należy postępować z zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym, zwracając szczególną uwagę na małe elektrośmieci, które najczęściej z uwagi na swój rozmiar, wyrzucane są w niedozwolony sposób.

Termin składania prac: 19.05 2023r.

Podpisane prace należy przynieść do nauczycieli: przyrody, geografii lub biologii (sala 223 lub 323).

Rozstrzygnięcie konkursu: 26.05.2023r.

Na zwycięzców czekają nagrody, dyplomy i dodatnie punkty z zachowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele Nauk Przyrodniczych