Werdykt IX Miejskiego Konkursu Piosenki Angielskiej ,,SING A SONG”

Wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości