Wyniki VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej