Pierwszy Dzień Wiosny – akcje Samorządu Uczniowskiego