Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych

W terminie 30.03.2023 godz. 15.00 do 03.04.2023 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz poniżej do pobrania.