Kampania edukacyjna proszczepienna

Kampania edukacyjna proszczepienna ,,Bezpieczne dziecko to zaszczepione dziecko’’

Zorganizowana przez Urząd Miasta i Stowarzyszenie Zdrowie Publiczne finansowane ze środków UNICEF.