Potwierdzenie przyjęcia woli do klasy 1 szkoły podstawowej spoza obwodu oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

W terminie 29.03.2023 godz. 15.00 do 03.04.2023 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej  oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoły Podstawowej, potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które będzie dostępne w sekretariacie szkoły oraz poniżej do pobrania.