Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Tak widzę, słyszę, czuję!”