Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I w roku szkolnym 2023/2024

Informujmy, iż rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024, rozpocznie się 27 lutego 2023 r. i będzie trwała do 10 marca 2023 rdo godz. 15.00.  

Zasady rekrutacji, terminy oraz wszelkie inne informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej:

Dni otwarte w Szkole: 8-9 marca 2023 r.

Szczegółowy plan dni otwartych zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły pod koniec lutego/na początku marca 2023 r.