Gala podsumowująca III Miejski Konkurs Poetycki „Bohater literacki w wersach wiersza ukryty”