Godziny pracy sekretariatu szkoły w okresie ferii zimowych!