Matematyka z wykorzystaniem długopisów 3D sprzętu zakupionego w ramach Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości 

Uczniowie kl. 8 e na zajęciach matematyki tworzyli modele figur geometrycznych
z wykorzys
taniem długopisów 3 D.
 

organizator:
Anna Fajkowska