Informacja dotycząca obiadów w okresie ferii zimowych

Proszę o nie zgłaszanie odpisów za obiady  w okresie ferii zimowych tj. 23.01.2023 r. – 03.02.2023 r. te dni nie są liczone do abonamentu żywieniowego w tych dniach stołówka nie wydaje posiłków. Dotyczy klas I-VIII