Wyniki szkolnego konkursu multimedialnego ”Logo of MyHerit Project”