2023

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE:

Przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej wynoszącej 20,3m², z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Termin składania ofert: 07.06.2023r. - 28.06.2023r. godzina: 9:00

Status: Zakończone - wyłoniony podmiot.