2022

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK:

2022

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE:

Remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Status: Zakończone - zawarta umowa

Termin składania ofert:

25.05.2022r. - 10.06.2022r.

Zapraszamy do składania ofert. Kontakt oraz składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

LINK DO PLATFORMY

Dostawa mobilnej wykładziny PCV sportowej do piłki siatkowej o wymiarach 21x36m do rozgrywek na hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.

Status: Zakończone - zawarta umowa

Termin składania ofert:

11.10.2022r. - 21.10.2022r.

Zapraszamy do składania ofert. Kontakt oraz składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

LINK DO PLATFORMY