„Świąteczny List od Przyjaciela”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji „Świąteczny List od Przyjaciela”. Przygotowane przez Was własnoręcznie kartki trafiły już do Szpitala Dziecięcego w Białymstoku.

Opiekunki SU:
Emilia Renata Fadejew

Małgorzata Ostrowska