Adopcja Serca Mubanga Kaimana – koleżanka z dalekiej Afryki

                                       W  roku szkolnym 2022/2023 (od 13.10.2022 r. do 14.11.2022 r.) na terenie szkoły trwała akcja
                 ,,Adopcja Serca”. W to szlachetne dzieło włączyli się: dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie klas I – VIII.

Poszczególne klasy zebrały następujące kwoty:

„O” B – 167 zł

 1. I a – 35 zł
 2. I b – 117,60 zł
 3. I c – 75 zł
 4. I d – 20 zł
 5. I e – 90 zł
 6. I f – 20 zł
 7. II a – 24 zł
 8. II b – 55,50 zł
 9. II c – 26 zł
 10. II e – 50 zł
 11. III a – 54 zł
 12. III b – 24,30 zł
 13. III c – 164 zł
 14. III d – 30 zł
 15. III e – 108 zł
 16. IV a – 30,50 zł
 17. IV c – 43 zł
 18. IV f – 10 zł
 19. V c – 30,20 zł
 20. VI c – 26 zł
 21. VIII j – 36 zł

Razem: 1236,1 zł

DYREKCJA, NAUCZYCIELE  – 355 zł

Łącznie zebrano 1591,1 zł. Cała kwota została przekazana na KONTO MISYJNE Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
Mubanga Kaimana otrzymała wsparcie finansowe na kolejny rok nauki.

                                                                                                                      Święta Jadwiga jest z nas dumna!                         

                                                                                                                                 Tekst: Katarzyna Kłopotowska