Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za datki na rzecz Hospicjum im. Świętego Proroka Eliasza oraz wszystkim uczniom i dorosłym, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji.

Zbiórka cieszyła się ogromnym zaangażowaniem. Zebraliśmy w sumie 2600 zł. Cała kwota została przelana na konto hospicjum.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy:

J. Zubrycka

A. Sieńczuk

K. Korsak

I. Rostkowska

K. Sidorczuk