Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

ETAP REJONOWY Wojewódzkiego Konkursu Historycznego odbędzie się 12.12.2022 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96.

 

Informacje dla uczestników etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

ETAP REJONOWY Wojewódzkiego Konkursu Historycznego odbędzie się 12.12.2022 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96.

Uczestnicy wraz z opiekunami zbierają się przed salą konferencyjną  o godz.9:30 , gdzie zostaną przeprowadzone wymagane czynności organizacyjne.
O godzinie 9.35 odbędzie się krótkie spotkanie Dyrekcji szkoły z uczestnikami konkursu i opiekunami. Następnie uczniowie wejdą do sali konferencyjnej
i będą zajmować wyznaczone miejsca. Konkurs rozpocznie się o godz. 10:00 i będzie trwał 90 min. Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik wraca bezpośrednio do swojego opiekuna i pod jego opieką opuszcza szkołę.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć:   

  • podpisaną kartę kodową,    
  • ważną legitymację szkolną,  
  • nieścieralny niebieski lub czarny długopis.

Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej ( Szkoła Podstawowa
nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku).       

Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego będą opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Informacje dla członków komisji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

ETAP REJONOWY Wojewódzkiego Konkursu Historycznego odbędzie się 12.12.2022 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 96. Konkurs rozpocznie się o godz. 10:00 i będzie trwał 90 min. Członkowie komisji rejonowej spotykają się o godzinie 9:15 w bibliotece szkoły, gdzie zostanie przeprowadzone krótkie szkolenie. Następnie ok. godz. 9:35 odbędzie się spotkanie Pani Dyrektor Szkoły z uczniami i  opiekunami. Bardzo proszę wszystkich członków komisji o wzięcie ze sobą długopisów
z czerwonym i zielonym tuszem.

 

                                                                                                                                                                                                                     Marzena Joka

                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rejonowej Komisji

                                                                                                                                                                                             Wojewódzkiego Konkursu Historycznego