Wieczór poezji wielu kultur

 

28 listopada w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Wieczór poezji wielu kultur. Chętni uczniowie klas IV – VIII recytowali w blasku świec wybrane przez siebie wiersze
w językach: ukraińskim, białoruskim, czeczeńskim, flamandzkim i polskim. To niezwykłe spotkanie uświadomiło wszystkim obecnym, 
że utwory poetyckie – mimo barier językowych
i kulturowych – wyrażają podobne emocje, uczucia: miłość, cierpienie, radość czy samotność. Poezja płynęła prosto z serc deklamujących, dlatego dostarczyła nam wielu wzruszeń
i zachwytów. Każdy uczestnik został nagrodzony gromkimi brawami oraz otrzymał pamiątkę wręczoną przez p. wicedyrektor Małgorzatę Szpakowską.

W drugiej części wieczoru uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: Tylko co to takiego poezja? zadane przez Wisławę Szymborską w wierszu pt. „Niektórzy lubią poezję”. Każdy na sercu
z papieru zapisywał odpowiedź w swoim języku ojczystym, następnie odczytywał te spostrzeżenia, skojarzenia ze słowem 
poezja.

Wyjątkowy, pełen zadumy i wzruszeń nastrój wieczoru wprowadziła też dekoracja przygotowana przez p. Alicję Drewicką, której składamy serdeczne podziękowania.

To spotkanie było wyjątkowym czasem integracji uczniów polskich i przybyłych z zagranicy. Przekonaliśmy się, że łączy nas nie tylko poezja.

                   Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz rodzicom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

                                                                                                                                                                                  organizatorki:

                                                                                                                                                                                               Anna Rożko, Aneta Kruk,  Magdalena Mroczko