Projekt badawczy Urzędu Miejskiego w Białymstoku „Styl życia młodzieży Białegostoku”

Nasza szkoła na przełomie listopada i grudnia weźmie udział w projekcie badawczym Urzędu Miejskiego w Białymstoku „Styl życia młodzieży Białegostoku”.

Przeprowadzone zostaną anonimowe badania ankietowe dotyczące stylu życia uczniów naszej placówki. Wezmą w nich udział wybrani losowo uczniowie klas VII- VIII.

Projekt będzie realizowany wraz z  Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku we współpracy z przedstawicielami wyższych uczelni naszego miasta.

Celem badania jest podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie stylu życia młodzieży poprzez poznanie jej poglądów, potrzeb
i oczekiwań związanych z powyższą problematyką.

                                                                                                                                                                     Szkolny koordynator Bożena Łukaszewicz