Udostępnianie prac z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego

03.11.2022r. (czwartek) – godz. 11:30 – 12:15 (sala 320)

04.11.2022r. (piątek)- godz. 12.55 – 13.40 (sala 115)