Udostępnianie prac z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

31.10.2022r. (poniedziałek) – godz. 11:25 – 11:50 (sala 114)

02.11.2022r. (środa)- godz. 12.55 – 13.40 (sala 114)