Udostępnianie prac z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

28.10.2022r. (piątek) – godz. 12:55 – 13:40 (sala 114)
31.10.2022r. (poniedziałek)- godz. 8.00 – 8.45 (sala 115)