Udostępnianie prac z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

27.10.2022r. (czwartek ) – godz. 9.50 – 10.35 (sala 322)28.10.2022r. (piątek)- godz. 14.00- 15.00 (sala 322)