Udostępnianie prac z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

26.10.2022r. (środa ) – godz.8.50 – 9.50 (sala 311)27.10.2022r. (czwartek)- godz. 8.10- 8.55 (sala 321)