Udostępnianie prac z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

25.10.2022r. (wtorek) – godz.13.30  – 14.30 (sala 322)
26.10.2022r. (środa) – godz. 8.00 – 8.45 (sala 322)