Dzień Edukacji Narodowej

„Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze – to zadanie i cel człowieka”. Te słowa Mosesa Mendelssohna są nauką i zadaniem, jakie przekazują nam nasi wspaniali nauczyciele. – Tymi pięknymi słowami uczniowie klasy VI d w imieniu całej społeczności uczniowskiej dziękowali swoim nauczycielom.

 

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyła dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

Pani Dyrektor Ewa Maria Chociej powitała wszystkich zgromadzonych w okolicznościowym przemówieniu, w którym zwróciła uwagę na ważną rolę nauczycieli w procesie nauczania i wychowania oraz złożyła nauczycielom i pracownikom szkoły okolicznościowe życzenia.

Okolicznościową mowę wygłosili zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Mirosław Niebrzydowski, ksiądz proboszcz Grzegorz Misijuk oraz przedstawicielka Rady Rodziców – pani Katarzyna Sokolik. W swoich wystąpieniach goście życzyli wszystkim pracownikom naszej szkoły cierpliwości i wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku kształtowania serc, ducha i pamięci swych wychowanków. W imieniu uczniów wystąpiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Maciejczuk, która składała życzenia i podziękowania dla wszystkich nauczycieli za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy.

Ponownie głos zabrała Pani Dyrektor Ewa Maria Chociej, która podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wysiłek włożony w edukację uczniów. Jak co roku wręczone zostały Nagrody Dyrektora Szkoły.

Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klasy VI d pod opieką p. Katarzyny Cybulko. O oprawę muzyczną akademii zadbał p. Kajetan Klimaszewski, który przygotował występ wokalny klasy VI a. O dekorację zatroszczyła się p. Alicja Drewicka. Oprawę multimedialną opracował p. Jarosław Nadachewicz. P. Magda Szuma zadbała o zaproszenie gości na uroczystość, zaś p. Adam Kiryluk wykonał zdjęcia z akademii.

 

Tekst: Katarzyna Cybulko