XXII Dzień Papieski

16 października co roku obchodzimy Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego XXII Dnia Papieskiego był tytuł dziesiątej encykliki św. Jana Pawła II Veritatis splendor („Blask Prawdy”), której głównym przesłaniem jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury relatywizującej wartość ludzkiego sumienia. W poniedziałek w naszej szkole uczniowie klas 4-8 podczas lekcji religii zczytywali komórką kody QR rozwiązując krzyżówkę o tematyce papieskiej. Przypominali sobie życie, pontyfikat oraz twórczość św. Jana Pawła II. Każdy z uczniów mógł też wybrać sobie karteczkę z cytatem słów papieża Jana Pawła II.  Sprzedawane były kremówki papieskie dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera zdolną młodzież z ubogich rodzin. Została ona powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku, jako wyraz wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. W całym kraju stypendia z tejże fundacji dostaje blisko 2 tysiące młodych ludzi
                                                                                                    Zespół Katechetów