Udostępnianie prac z etapu Szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

20.10.2022 r. - godz. 10.45 -11.45 (sala 229)
21.10.2022 r. - godz. 12.55 -13.55 (sala 229)