Nowe druki legitymacji szkolnej!

Informujemy Państwa, iż na nowych drukach legitymacji szkolnej ucznia nie ma zamieszczonego adresu zamieszania. 
W związku z powyższym aby korzystać bezpłatnie z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ uczeń musi posiadać wyrobioną Kartę Miejską.