Informacja dotycząca obiadów w nowym roku szkolnym!

Informujemy, że stołówka szkolna rozpocznie wydawanie obiadów dzieciom od dnia 2 września 2022 r.  Podstawą otrzymania posiłku jest posiadanie przez dziecko karty obiadowej stoperek. Koszt dzienny obiadów wynosi:

– Klasy I-VIII – 6,00 zł;

– Odział Przedszkolny – 8,00 zł

– Nauczyciel  – 10,50 zł

Opłat należy dokonać na konto bankowe szkoły 71 1240 5211 1111 0010 3557 0443  do dnia 9 września 2022 r. Miesięczne kwoty do zapłaty za obiady będą wysyłane z systemu STOPEREK na adres e-mail rodzica  pierwszego dnia każdego miesiąca. Przypominamy, że każdą nieobecność dziecka rodzic zgłasza sam przez system obiadowy.