Ogłoszenie dotyczące zakupu kart magnetycznych na obiady dla nowych uczniów!

Opłatę za kartę magnetyczną należy wpłacać na rachunek bankowy: 71 1240 5211 1111 0010 3557 0443

Nowi uczniowie w SP50

Karty Obiadowe

Drodzy Rodzice w Szkole Podstawowej Nr 50 w Białymstoku funkcjonuje system do obsługi żywienia STOPEREK.
Każde nowe dziecko, żeby mogło korzystać z obiadów w stołówce szkolnej w zbliżającym się roku szkolnym 2022/2023 musi posiadać kartę magnetyczną stoperek oraz złożyć oświadczenie woli podpisane przez rodzica. Istnieje możliwość przepisani karty z przedszkola taką kartę należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w zaklejonej kopercie z dopiskiem imię i nazwisko dziecka.
W przypadku nie posiadania takiej karty, należy dokonać przelewu na poniżesz konto bankowe.

W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko i imię ucznia, klasa, karta magnetyczna. Przelewów należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022 r. Po tym terminie karty zostaną zamówione w drukarni.