Zapraszamy po odbiór zaświadczeń z egzaminu ośmioklasisty!

piątek 08.07.2022 r.

Odbiór zaświadczeń
z egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się:

Dokument będzie wydawany po okazaniu przez absolwenta legitymacji szkolnej.

zapraszamy!

Absolwentom

GRATULUJEMY